Neprivreda

Neprivreda

OPŠTINSKA UPRAVA

U okviru Opštinske uprave obrazuju se osnovne organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova kao odeljenja. Odeljenja obavljaju poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.


        U Opštinskoj upravi obrazuju se sledeća odeljenja:

        1. Odeljenje za opštu upravu i skupštinske i zajedničke poslove,
        2. Odeljenje za privredu, preduzetništvo i zaštitu životne sredine,
        3. Odeljenje za poljoprivredu,
        4. Odeljenje za urbanizam, putnu privredu, stambeno-komunalne poslove i građevinarstvo,
        5. Odeljenje za društvene delatnosti,
        6. Odeljenje za budžet, trezor i finansije.

 


 

OBRAZOVANJE

 

Osnovna škola "Aleksa Šantić" - Sečanj, osnovana je davne 1945. godine. Rad se obavlja u dva objekta - stara zgrada je nekadašnji katolički samostan iz 1875. godine, ali je za potrebe školstva renovirana i adaptirana u školski objekat.

      Gimnazija "Vuk Karadžić" - Sečanj, osnovana je odlukom Skupštine opštine Sečanj 1964. godine. Gimnazija sa društveno-jezičkim i prirodno-matematičkim smerom radi do 1975. godine.

Tada se obavlja velika reforma školstva, tako da od  1984. godine "Vuk Karadžić" ponovo postaje Srednja škola.

Danas Srednja škola "Vuk Karadžić" u svom obrazovnom programu ima organizovanu trogodišnju školu sa zanimanjima automehaničar i mehaničar privredne mehanizacije. U okviru škole postoje isturena odeljenja iz Zrenjanina: Ekonomske škole "Jovan Trajković" (zanimanje - trgovac) i jedno odeljenje Gimnazije opšteg smera. Srednja škola ima mašinsku radionicu za izvođenje praktične nastave i opremljene kabinete za izvođenje praktične nastave iz kibernetike, fizike, hemije i biologije.

 

 


 

DEČJA ZAŠTITA

 

Značajan napredak u pružanju usluga u oblasti dečje zaštite obezbeđen je formiranjem Predškolske ustanove sa sedištem u Sečnju, kao i mreže njenih odeljenja u naseljenim mestima.
        Matična dečja ustanova "Poletarac" - Sečanj, posluje kao samostalna ustanova od 1995. godine. Organizacijom predškolska ustanova omogućila je obuhvat dece u grupe poludnevnog boravka, vaspitnoobrazovni rad, socijalni rad, preventivnu zdravstvenu zaštitu, boravak, ishranu, odmor i rekreaciju dece na teritoriji cele opštine.

 

 


 

 ZDRAVSTVO

 

Zdravstvena zaštita stanovništva obavlja se u Domu zdravlja u Sečnju. Zgrada je novije gradnje (puštena u rad 1989. godine) i u njoj su smeštene sve službe, redovno se održava i funkcionalnošću obezbeđuje kvalitetni nivo usluga.
     Ova ustanova svojim kadrovskim i materijalnim mogućnostima pripada tipu zdravstenih ustanova iznad 30.000 stanovnika i preko organizovanih službi pruža dispanzerski oblik rada svojim korisnicima: dispanzer za zaštitu dece, dispanzer za žene sa savetovalištem, dispanzer za medicinu rada, ATD služba, interna služba, ambulanta za dijabetes, stomatološka služba, labaratorija i služba hitne medicine. 

 


 

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Centar za katastar nepokretnosti Pančevo

-Služba za katastar nepokretnosti Sečanj-

 

Vršeći zadatke predviđene Zakonom, u svakoj područnoj Službi za katastar nepokretnosti, a na Vaš zahtev možete dobiti:
         1. Prepis ili izvod iz posedovanog lista,
         2. Prepis ili izvod lista nepokretnosti,
         3. Uverenje o podacima upisanim u Katastar zemljišta odnosno Katastar nepokretnosti,
         4. Kopiju plana katastarske parcele.

Usluge Republičkog Geodetskog Zavoda
         Poslovi RGZ-a podrazumevaju sprovođenje promena u katastarskom operatu i na katastarskom planu. Drugim rešima, na Vač zahtev u područnoj službi možete naručiti:
         1. Promenu korisnika zemljišta,
         2. Upis nosioca prava na nepokretnostima(uknjižba na zemljištu, objektu ili delu objekta),
         3. Upis predbeležbe na nepokretnostima,
         4. Upis hipoteke na nepokretnostima,
         5. Upis zabeležbe na nepokretnostima.

 


 

Javno Komunalno Preduzeće

"SEČANJ"

 

Javno komunalno preduzeće "Sečanj" osnovano je 1982. godine,  zapošljava 38 radnika i pruža usluge u svih 10 naseljenih mesta opštine Sečanj.

Glavne delatnosti: proizvodnja i distribucija vode, sa oko 130 km vodovodne mreže, sakupljanje i odnošenje smeća, odvođenje otpadnih voda u 3 naselja i čišćenje septičkih jama u svim mestima opštine, proizvodnja i distribucija tople vode za grejanje u sečnju i Jaši Tomić, dimničarske usluge, održavanje zelenih površina, pogrebne usluge.

Kontakt

Mesna Zajednica Sečanj
Partizanski put 56
23240 Sečanj

+ 381 (0) 23/ 3841-023

 

žiro račun: 840-371645-14

podračun za donacije:

840-30304845-07

Ukratko

Na ovom sajtu imaćete priliku da upoznate naše malo banatsko mesto Sečanj.

Pokušaćemo da Vam kroz reči i slike prikažemo sve čari i lepote koje ovo mesto poseduje.

Videćete velike potencijale za razvoj poljoprivredne proizvodnje, seoskog turizma i nebrojeno mogućnosti za ulaganje u Sečanj.

Sigurni smo da ćete se pre svega na ovom sajtu opustiti i osetiti čari banatskog sela. Tako da će naš sledeći susret biti baš ovde - u Sečnju. 

©2020 MZ Sečanj. Sva prava zadržana.

Pretraga