Месна заједница Сечањ

Месна заједница Сечањ формирана је давне 1960. године, која тренутно ради на челу са председником Миодрагом Милошевићем. Велики број послова је од тада урађен у Сечњу, а доста тога је у плану да се уради.

Бројне активности Савета Месне заједнице Сечањ се не могу набројати, а на овај начин презентоваћемо најзначајније. Своје активности реализује захваљујући финансирању из више извора. Начини финансирања су:
– месни самодопринос (који представља основу финансирања и развоја месне заједнице)
– средства из буџета општине Сечањ
– издавање у закуп пословних просторија
– донације грађана
– помоћ невладиних и других организација
– донације привредних субјеката
– остало