Носиоци културних активности Сечња су Образовно-културни центар, Културно-просветна заједница, Дом културе са седиштем у Сечњу.

Образовно културни центар у Сечњу основан је 1995. године трансформацијом тадашњег Народног универзитета. Смештен је у дому културе Сечањ, који је отворен 1990. године.У сарадњи са Културно-просветном заједницом општине, Центар обавља и обједињава садржаје у култури, водећи бригу о развоју аматерских друштава и манифестација.

Посебно је значајна делатност Народне библиотеке у Сечњу, која послује у оквиру Образовног-културног центра. Располаже са великим фондом књига и читалаца. Подручна одељења библиотеке су у Јарковцу, Крајишнику, Јаши Томићу и Сутјесци.

Дом културе у Сечњу у свом склопу поред библиотеке има биоскопску салу и дискотеку, чиме се преко ове установе обезбеђује простор и кадар за обављање активности ОКЦ као главног носиоца културне активности.

Културно-просветна заједница смештена је у згради општине. Њена функција је да прати рад школа, културно-уметничких друштава и да организује разне смотре општинског ранга.