ПЛАН РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЧАЊ ЗА 2018.ГОДИНУ

 

Овај план рада сачињен је на основу Одлуке о буџету Општине Сечањ за 2018-Годину, усвојен на седници Скупштине 27.12.2017.године и на основу изгласаног месног самодоприноса 2013- 2018.година.


Комплетан рад Месне заједнице биће примерен средствима која су нам на располагању.


Рокови за доле наведене активности зависиће од расположивих средстава у датом моменту.


Месна заједница Сечањ, односно Савет месне заједнице Сечањ у 2018.години бавиће се следећим темама:

 

 • Доношење плана рада за 2018.годину,
 • Усвајање завршног рачуна за 2017.годину,
 • Периодично разматрање финансијских извештаја за текућу годину,
 • Извршити потребне радње за изгласавање месног самодоприноса 2018-2023,
 • Сазивање збора грађана најмање једном у шест месеци,
 • Наставак изградње капеле на месном гробљу/помоћне просторије,паркинг,ограда/,
 • Сређивање тротоара у месту,
 • Наставак изградње месне пијаце,
 • Улична расвета,
 • Уређење зелених површина и чишћење дивљих депонија,
 • Купалиште на Тамишу,
 • Проблем паса луталица,
 • Учешће у културним и спортским манифестацијама,
 • Обележавање дана месне заједнице,
 • Сарадња са удружењима грађана,
 • Разматрање молби и захтева од стране грађана,
 • Послови поверени од стране Општине Сечањ.
Документ за преузмање
КОМПЛЕТАН ПЛАН РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЧАЊ ЗА 2018.ГОДИНУ