Списак чланова Скупштине удружења „ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ СЕЧАЊАЦА“ Сечањ, изабрани 09.11.2019.године на период 2019. – 2023. године:

1. Мр Милан Радовановић – Сечањ – председник
2. Др Драгиша Слијепчевић – Београд -подпредседник 
3. Ратко Новчић – Сечањ – подпредседник 
4. Бранислава Рудан – Сечањ – секретар 
5. Милан Бољановић – Сечањ
6. Миодраг Милошевић – Сечањ 
7. Мирјана Дангубић – Сечањ 
8. Миодраг Аћимовић – Сечањ 
9. Божидар Вукоје – Сечањ
10. Миљана Милошевић – Сечањ 
11. Милан Р. Вујовић – Београд 
12. Милан Комар – Београд 
13. Проф. др Жарко Шешлија – Београд 
14. Крсто Бобот – Београд 
15. Др Радомир Милошевић – Београд 
16. Александар Сворцан – Београд

17. Јово Шмркић – Зрењанин
18. Драгиша Алексић – Зрењанин
19. Милан Бобот – Клек
20. Драго Табаковић – Зрењанин
21. Чедомир Ивковић – Зрењанин
22. Александар Бабић – Зрењанин
23. Ђоко Милићевић – Зрењанин
24. Никола Милићевић – Руменка
25. Мр Војо Вукоје – Нови Сад
26. Љубиша Радовановић – Нови Сад
27. Гојко Капор – Нови Сад
28. Милосав Мирковић – Нови Сад
29. Миленко Миловић – Нови Сад
30. Радомир Јокановић – Нови Сад
31. Драган Милићевић – Вршац


Списак чланова Извршног одбора удружења „ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ СЕЧАЊАЦА“ Сечањ за период 2019. – 2023. године:

1. Драго Табаковић – Зрењанин – председник 
2. Мр Војо Вукоје – Нови Сад – подпредседник 
3. Мирјана Дангубић – Сечањ – подпредседник 
4. Мр Милан Радовановић – Сечањ 
5. Милан Бољановић – Сечањ 
6. Бранислава Рудан – Сечањ 
7. Миодраг Милошевић – Сечањ 
8. Миодраг Аћимовић – Сечањ 
9. Милан Вујовић – Београд 
10. Милан Комар – Београд

 11. Др Драгиша Слијепчевић – Београд
12. Проф.др Жарко Шешлија – Београд
13. Јово Шмркић – Зрењанин
14. Драгиша Алексић – Зрењанин
15. Милан Бобот – Клек
16. Никола Милићевић – Руменка
 17. Љубиша Радовановић – Нови Сад
18. Гојко Капор – Нови Сад
19. Драган Милићевић – Вршац


Списак
Чланова Извршног одбора удружења „ Завичајни клуб Сечањаца“ – Подружница Беогад за период 2019. – 2023. године

 

1. Др Комар Милан – председник
2. Др Драгиша Слијепчевић
3. Др Радомир Милошевић
4. Милан Вујовић
5. Професор др Жарко Шешлија
6. Крсто Бобот
7. Слободан Аћимовић
8. Александар Саша Сворцан
9. Јаков Роган
10. Алекса Бољановић
11. Миодраг Роган
12. Јелена Ћирковић-Ждрале
13. Игор Перишић
14. Горан Андрић
15. Војислав Вукоје – Шиљо

 

Списак
Чланова Извршног одбора удружења „Завичајни клуб Сечањаца“ – Подружница Зрењанин за период 2019. – 2023. године

 

1. Милан М. Вујовић – председник
2. Александар Вукоје
3. Милорад Гаћиновић
4. Драган Дошло
5. Милан Биберџић
6. Бранко Лечић
7. Борис Павловић
8. Милан Бобот
9. Бојана Табаковић
10. Ереш Шандор
11. Ђорђе Каришић

 

Списак
Чланова Иизвршног одбора удружења „Завичајни клуб Сечањаца“ – Подружница Нови Сад за период 2019. – 2023. године

 

1. Никола Милићевић – председник
2. Мр Војо Вукоје
3. Мирко Лубурић
4. Љубиша Радовановић
5. Радомир Јокановић
6. Миленко Миловић
7. Гојко Капор
8. Милош Радовић
9. Бранко Сладоје
10. Јован Бабић
11. Рајко Милошевић
12. Мајо Милошевић
13. Бранислав Армацки
14. Милосав Мирковић
15. Илија Вукоје – члан

 

Списак
Чланова Извршног одбора удружења „ Завичајни клуб Сечањаца“ -Подружница Сечањ за период 2019. – 2023. године

 

1. Милан Бољановић – председник
2. Мр Милан Радовановић
3. Миодраг Аћимовић-Лала
4. Бранислава Рудан
5. Миодраг Милошевић – Геро6. Ратко Новчић
7. Божидар Вукоје
8. Миленко Милићевић – Тузе
9. Миљана Милошевић
10. Јелена Милићевићж
11. Горана Аћимовић
12. Јанко Братић
13. Младен Кундачина
14. Мирјана Дангубић
15. Весна Шаренац Нови Сад


„ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ СЕЧАЊАЦА“ Сечањ

Пиб: 106872610

Матични број: 08661014

Шифра делатности: 9499

Жр : 325-9500600057567-09