„ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ СЕЧАЊАЦА“ – Сечањ

Пиб: 106872610

Матични број: 08661014

Шифра делатности: 9499

Жр : 325-9500600057567-09


КОНТАКТ ОСОБЕ


Mр Милан Радовановић – председник удружења 063 509 260
Бранислава Рудан -секретар удружења 069 802 3445
Ратко Новчић – 0638535991


Подружница Сечањ

Милан Бољановић -председник 063519-205


Подружница Београд

Милан Комар – председник 063/8344844


Подружница Нови Сад

Никола Милићевић – председник 065 4744080


Подружница Зрењанин

Милан М. Вујовић – председник 064 2323010