1. Милошевић Миодраг – Председник савета

2. Унуц Ђура – Подпредседник савета

3. Вукоје Петар – члан

4. Вукосав Боро – члан

5. Антић Милимирка – члан

6. Самарђић Славољуб – члан

7. Јањушевић Биљана – члан

8. Чалија Миодраг – члан

9. Папић Гојко – члан


жиро рачун – 840-371645-14

подрачун за донације – 840-30304845-07