Удружење у свом раду остварује следеће циљеве:

  • окупља све сечањце и пријатеље сечња,
  • успоставља и негује пријатељске везе са удружењима, предузећима и местима у којима раде и живе сечањци,
  • негује традицију и обичаје свога места и народа,
  • ради на стварању и очувању угледа у Сечњу,
  • афирмише спортска и културна достигнућа Сечња,
  • ради на прикупљању помоћи за развој спорта и културе,
  • предузима све друге активности везане са просперитетом и развојем Сечња као свог завичаја.