Контакт

Месна Заједница Сечањ
Партизански пут 56
23240 Сечањ

mzsecanj@gmail.com

+ 381 (0) 23/3841-023

жиро рачун: 840-371645-14

подрачун за донације: 840-30304845-07