Записник са изборне Скупштине удружења “Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ за период 2019.-2023. године, одржане дана 09.11.2019. у 16 часова у већници СО Сечањ

Документ за преузимањеЗаписник са изборне Скупштине удружења “Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ за период 2019.-2023. године, одржане дана 09.11.2019. у 16 часова у већници СО Сечањ

Коментари су искључени на Записник са изборне Скупштине удружења “Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ за период 2019.-2023. године, одржане дана 09.11.2019. у 16 часова у већници СО Сечањ

Записник са седнице Извршног одбора “Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ одржане дана 09.11.2019. у 17 часова

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕЗаписник са седнице Извршног одбора “Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ одржане дана 09.11.2019. у 17 часова

Коментари су искључени на Записник са седнице Извршног одбора “Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ одржане дана 09.11.2019. у 17 часова

Програм изборних активности Удружења „Завичајни клуб Сечањаца- Сечањ“ за период 2019.-2023. године

Удружење „Завичајни клубСечањаца – Сечањ“Број: 8/2019Дана: 03.09.2019. Програм изборних активности Удружења „Завичајни клуб Сечањаца- Сечањ“ за период 2019.-2023. године   На основу одлуке Извршног одбора завичајног клуба Сечањаца председник удружења…

Коментари су искључени на Програм изборних активности Удружења „Завичајни клуб Сечањаца- Сечањ“ за период 2019.-2023. године

Записник са пете проширене седнице Извршног одбора удружења Завичајни клуб Сечањаца одржане 02.03.2019.године

Записник Са пете проширене седнице Извршног одбора удружења Завичајни клуб Сечањаца одржане 02.03.2019. године са почетком у 11:00 часова у малој већници СО Сечањ. Седницу је отворио председавао подпредседник Ратко…

Коментари су искључени на Записник са пете проширене седнице Извршног одбора удружења Завичајни клуб Сечањаца одржане 02.03.2019.године