OPŠTINSKA UPRAVA

U okviru Opštinske uprave obrazuju se osnovne organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova kao odeljenja. Odeljenja obavljaju poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

U Opštinskoj upravi obrazuju se sledeća odeljenja:

1. Odeljenje za opštu upravu i skupštinske i zajedničke poslove,
2. Odeljenje za privredu, preduzetništvo i zaštitu životne sredine,
3. Odeljenje za poljoprivredu,
4. Odeljenje za urbanizam, putnu privredu, stambeno-komunalne poslove i građevinarstvo,
5. Odeljenje za društvene delatnosti,
6. Odeljenje za budžet, trezor i finansije.

OBRAZOVANJE

Osnovna škola „Aleksa Šantić“ – Sečanj, osnovana je davne 1945. godine. Rad se obavlja u dva objekta – stara zgrada je nekadašnji katolički samostan iz 1875. godine, ali je za potrebe školstva renovirana i adaptirana u školski objekat.

Gimnazija „Vuk Karadžić“ – Sečanj, osnovana je odlukom Skupštine opštine Sečanj 1964. godine. Gimnazija sa društveno-jezičkim i prirodno-matematičkim smerom radi do 1975. godine.

Tada se obavlja velika reforma školstva, tako da od 1984. godine „Vuk Karadžić“ ponovo postaje Srednja škola.


Danas Srednja škola „Vuk Karadžić“ u svom obrazovnom programu ima organizovanu trogodišnju školu sa zanimanjima automehaničar i mehaničar privredne mehanizacije. U okviru škole postoje isturena odeljenja iz Zrenjanina: Ekonomske škole „Jovan Trajković“ (zanimanje – trgovac) i jedno odeljenje Gimnazije opšteg smera. Srednja škola ima mašinsku radionicu za izvođenje praktične nastave i opremljene kabinete za izvođenje praktične nastave iz kibernetike, fizike, hemije i biologije.

DEČJA ZAŠTITA

Značajan napredak u pružanju usluga u oblasti dečje zaštite obezbeđen je formiranjem Predškolske ustanove sa sedištem u Sečnju, kao i mreže njenih odeljenja u naseljenim mestima.
Matična dečja ustanova „Poletarac“ – Sečanj, posluje kao samostalna ustanova od 1995. godine. Organizacijom predškolska ustanova omogućila je obuhvat dece u grupe poludnevnog boravka, vaspitnoobrazovni rad, socijalni rad, preventivnu zdravstvenu zaštitu, boravak, ishranu, odmor i rekreaciju dece na teritoriji cele opštine.

ZDRAVSTVO

Zdravstvena zaštita stanovništva obavlja se u Domu zdravlja u Sečnju. Zgrada je novije gradnje (puštena u rad 1989. godine) i u njoj su smeštene sve službe, redovno se održava i funkcionalnošću obezbeđuje kvalitetni nivo usluga.
Ova ustanova svojim kadrovskim i materijalnim mogućnostima pripada tipu zdravstenih ustanova iznad 30.000 stanovnika i preko organizovanih službi pruža dispanzerski oblik rada svojim korisnicima: dispanzer za zaštitu dece, dispanzer za žene sa savetovalištem, dispanzer za medicinu rada, ATD služba, interna služba, ambulanta za dijabetes, stomatološka služba, labaratorija i služba hitne medicine.

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Centar za katastar nepokretnosti Pančevo
-Služba za katastar nepokretnosti Sečanj-

Vršeći zadatke predviđene Zakonom, u svakoj područnoj Službi za katastar nepokretnosti, a na Vaš zahtev možete dobiti:
1. Prepis ili izvod iz posedovanog lista,
2. Prepis ili izvod lista nepokretnosti,
3. Uverenje o podacima upisanim u Katastar zemljišta odnosno Katastar nepokretnosti,
4. Kopiju plana katastarske parcele.

Usluge Republičkog Geodetskog Zavoda
Poslovi RGZ-a podrazumevaju sprovođenje promena u katastarskom operatu i na katastarskom planu. Drugim rešima, na Vač zahtev u područnoj službi možete naručiti:
1. Promenu korisnika zemljišta,
2. Upis nosioca prava na nepokretnostima(uknjižba na zemljištu, objektu ili delu objekta),
3. Upis predbeležbe na nepokretnostima,
4. Upis hipoteke na nepokretnostima,
5. Upis zabeležbe na nepokretnostima.

Javno Komunalno Preduzeće „SEČANJ“

Javno komunalno preduzeće „Sečanj“ osnovano je 1982. godine, zapošljava 38 radnika i pruža usluge u svih 10 naseljenih mesta opštine Sečanj.

Glavne delatnosti: proizvodnja i distribucija vode, sa oko 130 km vodovodne mreže, sakupljanje i odnošenje smeća, odvođenje otpadnih voda u 3 naselja i čišćenje septičkih jama u svim mestima opštine, proizvodnja i distribucija tople vode za grejanje u sečnju i Jaši Tomić, dimničarske usluge, održavanje zelenih površina, pogrebne usluge.