Оснивачка скупштина Удружења грађана на седници одржаној 28.06.1994. године у Сечњу донела је следећу

ОДЛУКУ

ОСНИВА СЕ Удружења грађана под називом „ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ СЕЧАЊАЦА“

Седиште Удружења је у Сечњу у ул. Партизански пут бб.

У Сечњу, 28.06.1994.

ПРЕДСЕДНИК ПРЕДСЕДНИШТВА

ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ

Др Слијепчевић Драгиша

Оснивачи „ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ СЕЧАЊАЦА“ Сечањ

1. Вучковић Рајко – рођен у Сечњу
2. Аћимовић Миленко – рођен у Сечњу
3. Др Слијепчевић Драгиша – рођен у Сечњу
4. Попара Миро – рођен у Сечњу
5. Новчић Ратко – рођен у Врањска
6. Лисов Милан – рођен у Сечњу
7. Вукоје Милован – рођен у Сечњу
8. Мр Радовановић Милан – рођен у Сечњу
9. Савовић Милан – рођен у Сечњу
10. Милошевић Нада – рођен у Сечњу
11. Мишић Теодосије – рођен у Сечњу


Оснивачка скупштина Удружења грађана, на следећој седници одржаној 28.06.1994. године у Сечњу донела је следећу

ОДЛУКУ

За председника удружења грађана „Завичајни клуб Сечањаца“ из Сечња бира се др. ВУЧКОВИЋ РАЈКО из Сечња

У Извршни одбор Удружења бирају се:

1. ВУЧКОВИЋ РАЈКО из Сечња – председник
2. ЛИСОВ МИЛАН из Сечња – члан
3. ПОПАРА МИРО из Сечња – члан
4. ВУКОЈЕ МИЛОВАН из Сечња – члан
5. АЋИМОВИЋ МИЛЕНКО из Сечња – члан
6. НОВЧИЋ РАТКО из Сечња – члан
7. МИЛОШЕВИЋ НАДА из Сечња – члан
8. МИЛОШЕВИЋ ОБРАД из Новог Сада – члан
9. ВУЈОВИЋ ВЛАЈКО из Новог Сада – члан
10. ВУКОЈЕ ВОЈО из Новог Сада – члан
11. ШАРЕНАЦ СЛОБОДАН из Београда – члан
12. ПОПАРА ДРАГАН из Београда – члан
13. МИЛИЋЕВИЋ ЖАРКО из Београда – члан
14. МИЛИЋЕВИЋ РАДОЈЕ из Зрењанина – члан
15. РАДМИЛОВИЋ ДУЊА из Новог Сада – члан

Мандат председника Удружења и Извршног одбора Удружења траје 4 године.

У Сечњу, 28.06.1994.

ПРЕДСЕДНИК ПРЕДСЕДНИШТВА

ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ

Др Слијепчевић Драгиша