Обавештење „Завичајни клуб Сечањаца“

УДРУЖЕЊЕ ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ
СЕЧАЊАЦА СЕЧАЊ
БРОЈ: 3/2020.
ДАНА: 11.03.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Чланови удружења „Завичајни клуб Сечањаца“, могу све битне информација, обавештења и друге одлуке видети на сајту mzsecanj.rs , такође, своје предлоге идеје и сугестије које су важне за рад Удружења могу доставити на адресу МЗ Сечањ, ул. Партизански пут 54, 23240 Сечањ, или на е-маил mrmilanradovanovic@gmail.com и branarudan@gmail.com.

Посебно обавештење члановима завичајног клуба Сечањаца и онима који желе да постану чланови, могу се обратити председницима подружница, ради појашњења и договора.

Сечањ, Милан Бољановић – 063 519 205
Зрењанин, Милан, М. Вујовић 064 232 3010
Нови Сад, Никола Милићевић 065 474 4080
Београд, Милан Комар 063 834 4844

Молимо чланове да чланарину за 2020. годину уплате на рачун бр: 325-9500600057567-09За све додатне информације контакт особе су:
Мр Милан Радовановић, председник удружења 063 509 260
Новчић Ратко, подпредседник удружења 063 853 5991
Бранислава Рудан, секретар удружења 069 802 3445

ОБАВЕШТЕЊЕ