Записник са изборне Скупштине удружења “Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ за период 2019.-2023. године, одржане дана 09.11.2019. у 16 часова у већници СО Сечањ

Документ за преузимање
Записник са изборне Скупштине удружења “Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ за период 2019.-2023. године, одржане дана 09.11.2019. у 16 часова у већници СО Сечањ