Записник са свечане седнице скупштине удружења „Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ која је одржана 28.06.2019. године

УДРУЖЕЊЕ ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ
СЕЧАЊАЦА СЕЧАЊ
БРОЈ 8/2019
ДАНА: 28.06.2019.

З а п и с н и к


Са свечане седнице скупштине удружења „Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ која је одржана 28.06.2019. године у дому културе са почетком у 17 часова.
Седницу скупштине отворио је мр Милан Радовановић и њоме руководио.
Председник скупштине је констатовао да седници присуствује довољан број чланова и даСкупштина пуноважно може да ради и одлучује . Изабрано је радно председништво усаставу: мр Милан Радовановић, Бранислава Рудан, проф.др Жарко Шешлија, мр ВојоВукоје и Ратко Новчић.


За седницу се предлаже следећи:


Дневни ред


1. Јубилеј 25 година од оснивања „Завичајног клуба Сечањаца Сечањ“
2. Додела захвалница поводом јубилеја.


Тачка 1.


У уводним напоменама предсеник скупштине Удружења мр Милан Радовановић је рекаода је за јубилеј припремљен билтен у коме су дате основне назнаке о раду и активностимаУдружења. Билтен је достављен уз позиве за свечану седницу и обезбеђен за учеснике ипосетиоце програма. По речима председника скупштине пре двадесетпет година рођена јеидеја о оснивању „Завичајног клуба Сечањаца“ који је издржао пробу времена. Издосадашњег рада препознаје се правац активности , а остварени резултати су основ за јошбољи рад у наредном периоду. Такође, председник је навео значајније активности упретходном периоду: Донета су акта о изменама и допунама Статута и Правилник о радуподружница, урађене чланске карте, отворен портал Удружења на сајту МЗ Сечањ,покренуте активности за финансијску подршку и помоћ (спорту, култури, изградњиобјеката на месном гробљу и помоћ православном Храму у Сечњу), такође Удружење јеучествовало у обележавању „Митровданских сусрета“ и „Тамиишких дана“.


По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: мр Војо Вукоје, Милан Комар иМиодраг Милошевић.


Председник мр Милан Радовановић се посебно захвалио члановима скупштине и свимприсутнима, Месној заједници Сечањ, Образовно културном центру, Туристичкојорганизацији општине Сечањ, КУД-у „Владо Томановић“, певачкој групи „Ерцеговина“,Бојани и Небојши Брдарић, удружењу жена „Наш осмех“, Културно просветној заједници,православном Храму Св. Димитрија, редакцији НМР –инфо и листу „Зрењанин“, као идонаторима општини Сечањ и рибњаку „Сутјеска“.


По овој тачки донета је једногласна Одлука: прихвата се информација о раду удружењаобјављена у билтену са уводним напоменама и дискусијама.

Тачка 2.


Председник удружења је информисао присутне да је Одбор за обележавање 25 година радаудружења дана 07.06.2019. године донео одлуку да се доделе захвалнице за значајандопринос и учешће у раду удружења „Завичајни клуб Сечањаца Сечањ“.


Захвалнице су добили: др Драгиша Слијепчевић, Ратко Новчић, мр Милован Вукоје, мрВојо Вукоје, др Новак Вукоје, Милан Р. Вујовић, Момир Рнић, Јово Шмркић, проф.дрЖарко Шешлија, Радомир Милошевић, Драго Табаковић, Милан Лисов, Милан Савовић,Мирко Лубурић, Милан Бобот, Љубиша Радовановић, Драган Попара, Никола Милићевић,Чедомир Ивковић, Надежда Ивковић, Леонид Бабић, Радоје Милићевић, СлободанШаренац, Шандор Ереш, мр Милан Радовановић, Бранислава Рудан, СО Сечањ, МЗСечањ, и Црква Светог великомученика Димитрија.


Постхумно су додељене захвалнице др Рајку Вучковићу, Миленку Аћимовићу, МируПопари, Предрагу Милошевићу – Карасију, Нади Милошевић, Теодосију Мишићу, БранкуВујовићу, Божидару Милошевићу, Обраду Милошевићу, Мирославу Миливојчеву и Милораду Окиљевићу.


Захвалнице су уручили председник удружења мр Милан Радовановић и секретарудружења Бранислава Рудан.


На крају је донета једногласна одлука да се планира окупљање Сечањаца за Видовдансваке године у организацији „Завичајног клуба Сечањаца“

Записничар
Бранислава Рудан 

Председник Скупштине удружења
Мр Милан Радовановић